Ansökningsperiod till kurser

För kurser med start höstterminen är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. För kurser med start vårterminen är ansökningsperioden 15 september - 17 oktober. Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om kursen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurslänk nedan.

Anmälan & antagning

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

Kurshemsidor

Alla kurser vid BUV institutionen har en egen kurshemsida där du finner viktig information om kursen i form av schema, kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista samt kontaktpersoner.
Kurshemsidor för fristående kurser