Fristående kurser

Vi ger fristånde kurser på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, fritidspedagogik och förskoledidaktik.
Se alla våra fristående kurser

Lärarprogram

Pågående program utan nyantagning

Dessa program pågår men har ingen nyantagning.

Magister- och Masterprogram

Masterprogrammen ger behörighet till att söka vidare till utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska examen som finns i Sverige. De två forskarutbildningsämnena vid institutionen är Barn- och ungdomsvetenskap och Förskoledidaktik.
Mer om vår utbildning på forskarnivå.