Samverkan

CBK_40_år_ill.Teresa Tingbrand.

Jubileum: CBK fyller 40 år!

Centrum för barnkulturforskning, eller CBK, har tack vare sitt mångåriga arbete stärkt barnkulturens ställning i Sverige.
40-årsjubileet firas den 18 mars, 2021 med en stjärnspäckad, digital gala som bjuder på både underhållning och allvar.

Kvinlig lärare stå roch håller föredrag frmaför whiteboard i klassrum. Foto Eva Dalin.

VFU-kursintroduktion för handledare och studenter

Du som är VFU-handledare välkomnas att delta i VFU-kursens introduktionsseminarie för att få del av viktigt information inför uppdraget. Vissa seminarier riktar sig enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

Förskola. Foto: Eva Dalin.

Förskolesummit

Förskolesummit ska möjliggöra möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling, och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet.

Samverkansnyheter

KONTAKT

Verksamhetsförlagd utbildning
E-post: vfu@buv.su.se

Studierektor för VFU

Uppdragsutbildning
Fördskoledidaktik
Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

Bodil Halvars, Programansvarig förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

Fritidspedagogik
Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Institutionen på Facebook