Samverkan

Lärarstudent på väg till VFU. Foto: Eva Dalin.

Riktlinjer för VFU på BUV under vt. 2020

Under vårterminen 2020 finns det inte några krav på att genomföra VFU-kurser på grund av Coronapandemin, däremot erbjuder universitetet möjligheten för alla studenter att göra sin VFU enligt studieplan eller att göra den senare.

Alumnevent

Tredje tisdagen

Välkommen till SUs After Work-serie - tredje tisdag! Ett socialt nätverksevenemang för Stockholms universitets alumner. Nu digitalt, men samma tid, den tredje tisdagen i varje månad.

Förskola. Foto: Eva Dalin.

Förskolesummit

Förskolesummit ska möjliggöra möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling, och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet.

Samverkansnyheter

KONTAKT

Verksamhetsförlagd utbildning
E-post: vfu@buv.su.se

Studierektor för VFU

Uppdragsutbildning
Fördskoledidaktik
Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

Bodil Halvars, Programansvarig förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

Fritidspedagogik
Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Institutionen på Facebook

Nätverk för nuvarande och tidigare studenter vid BUV

BUV Alumn