Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Björn Dalin, Stockholms universitet.
Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Björn Dalin, Stockholms universitet.

– Vi vill skapa gemensamma problemställningar i tvärvetenskapliga forskningsprojekt i olika ämnesdiscipliner, som pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, ämnesdidaktikerna, förskoledidaktik, och psykologins utvecklingsvetenskaper och kognitiva neurovetenskaper. Och också påverka innehållet i forskarutbildningarna och på sikt även lärarutbildningarna vid universitetet; säger Hillevi Lenz Taguchi.

Det nya nätverket ska arbeta för att överbrygga motsättningar mellan psykologi och pedagogik. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
Läs hela intervjun med Hillevi Lenz Taguchi på Lärarutbildningsportalen.