Att handleda lärarstudenter under VFU

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Läs mer om handledaruppdraget

Rutiner kring VFU hittar du i VFU-handboken

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen bildar underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.
Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris.

Utbildning för handledare i fritidshem

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%), distans, dagtid under en termin. Kursen startar endast på vårterminer.

Utbildning för handledare i förskola

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp (UB315F)

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

VFU-kurs introduktioner för handledare och studenter VT 2021

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag i att möta din student under VFU-kursen bjuder vi in dig att tillsammans med din student delta vid VFU-kursens introduktionsseminarier. I vissa kurser ges en särskild kursintroduktion riktad enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

Nedan finner du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner.

Seminarierna ges via e-mötesverktyget Zoom om inte annat har meddelats via VFU-portföljen.

Förskollärarprogrammet

 • VFU 1 (UB10VY): 22/3, kl. 16-17.30, Möte med och för handledare. Handledarträff för handledare som tar emot VFU I studenter. Via Zoom, möteslänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66381213547
 • VFU 2 (UB20VY): 19/4, kl. 9-12, Introduktionsseminarium
 • VFU 3 (UB34VY): 25/2, kl. 9-11, Introduktionsseminarium
 • VFU 3 (UB34VY): (engelska terminen) 9/3, kl. 13-15, Introduktionsseminarium
 • VFU 4 (UB42VY): 3/5, Introduktionsseminarium
 • VFU 5 (UB62VY): 23/2, kl. 9-12, Introduktionsseminarium

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

 • VFU 1 (UB05VZ): 8/3, kl. 8.30-11.30, Introduktion för enbart handledare
 • VFU 2 (UB08VZ): 12/4, kl. 9.00-12.00, Introduktionsseminarium
 • VFU 4 (UB07VZ): 23/3, kl. 9.00-12.00,  Introduktionsseminarium
 • VFU 4 (UB07VZ): 7/5, kl. 9.00-11.00, Föreläsning och samtal om kvalitet i fritidshem
 • VFU 4 (UB07VZ): 12/5, kl. 8.30-11.30, Workshop om bedömning för handledare

Förskollärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 • VFU 1 (UB37UU): 14/4, kl. 9-11, Introduktionsseminarium
 • VFU 2 (UB31UU): 26/3, kl. 9-12 alt. kl. 13-16, Introduktionsseminarium
 • VFU 3 (UB28UU): 3/3, kl. 9-12, Förinspelat introduktionsseminarium
 • VFU 4 (UB29UU): 18/5, kl. 9-12, Introduktionsseminarium

Kurssidor med schema för VFU-kurser

Kurssidor för VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet - fritidshem

Kurssidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet

Kurssidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbilding

Du kan även gå in via VFU-portalen och söka fram översiktligt schema med tider för VFU-kurser inom respektive program. Sök ut genom att välja lärosäte, program och termin.
Schema för VFU-kurser via VFU-portalen.

För dig som är VFU-samordnare i kommunen

Information och material för dig som är VFU-samordnare i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Kontakt

VFU-ansvarig studierektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har en koordinerande och samordnande funktion.  E-post: vfu@buv.su.se