För vårterminen 2018
 

 

Kursnamn

Kurskod

Datum och tid

Lokal

       

VFU III, Förskollärarprogrammet (inom engelska terminen)

UB35VY 6/3 13:00-15:00 BUV101*
       

VFU, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i Fritidshem

VFU I   28/2 kl. 9-11 BUV103*
VFU II   9/4 kl. 8-10 Hörsal5*
VFU IV (grupp A studenter)   20/3 kl.12-14 BUV103*
VFU IV (grupp B studenter)   20/3 kl.15-17 BUV103*
       

Kurser inom ULV

     
VFU I inom ULV      
VFU II inom ULV UB27UU 12/3 kl. 9-12 BUV103*
VFU III inom ULV UB28UU 28/2 kl. 9-12 BUV102*
VFU IV inom ULV UB29UU 15/5 kl. 9-12 BUV101

 

*BUV101, 102 och 103, Frescati Hagväg 20A+B (den vita längan).

*Hörsal 5, Universitetsvägen 14B, ligger på plan 3 i den långa korridoren som sammanbinder hus A–F (Södra huset kallas också de ”blå husen”).