Nuvarande forskningsfinansiärer

- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

- Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

- Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

- Vetenskapsrådet (VR)

- Vinnova (i ett samarbete med Konstfack)

Forskningsprojekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Strategiska partnerskap

Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och Friends samarbetar mot mobbning, finansiering via Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Vi medverkar även inom Stockholms universitets samarbete med:

  • Stockholms läns landsting
  • Illinois-Sweden Program for Educational and Research Exchange (INSPIRE)

Strategiska partnerskap vid Stockholms universitet.

Blivande finansiär

Är du intresserad av att finansiera forskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen? Hör av dig till vår prefekt.

På Samverkansavdelningen på Stockholms universitet finns Sektionen för relationer och evenemang som också hjälper till med stöd och rådgivning.
Kontaka dem på Stöd SU.

Forskning_Susanne_Kjällander_Barn fotas i skog