Nuvarande forskningsfinansiärer

- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

- Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

- Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

- Vetenskapsrådet (VR)

- Vinnova (i ett samarbete med Konstfack)

Forskningsprojekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Strategiska partnerskap

Stockholms universitet (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och Friends samarbetar mot mobbning, finansiering via Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Vi medverkar även inom Stockholms universitets samarbete med:

  • Stockholms läns landsting
  • Illinois-Sweden Program for Educational and Research Exchange (INSPIRE)

Strategiska partnerskap vid Stockholms universitet.

 

Blivande finansiär?

Är du intresserad av att finansiera forskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen? Hör av dig till vår prefekt.