Barnrättsdagen 2019

Barnrättsdagen 2019

Tema: Barnkonventionen blir lag 2020

-Inledning av ordförande i Svenska Korzcaksällskapet Ylva Wibaeus: Korczaks idéer och historiska arv.

- Föreläsning av Anna Kaldal, professor vid Juridiska inst., SU: Barns rätt till delaktighet (i beslut som rör dem själva) och betydelsen av barnkonventionen som svensk lag

- Föreläsning av Ingrid Lomfors, historiker och överintendent vid Forum för levande historia: Kindertransport. Räddningen av judiska barn till Sverige 1938-1939

Arrangörer: Svenska Korzcaksällskapet i samarbete med Forum för levande historia, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst., Specialpedagogiska inst., Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik B.

Konferencier: Mie Josefson, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst., SU