Tidigare Alumnevent

19881285-barn-anvander-datorer-i-sin-undervisning.jpg

Tidigare BUV Alumnevent

Här samlar vi tidigare event för att visa upp vilka typer av event vi har haft. Självklart tar vi emot förslag  - så välkommen att ge tips på det Du önskar att vi ska anordna. Kontakt: alumn@buv.su.se.

 Presentation of the UNICEF

International Café - Study visit to UNICEF Sweden

We visit UNICEF and meet Mikael Blixt, project manager for school and sports. Presentation of the organization's work in Sweden to children of the world. An opportunity to meet exchange students.

BUV Alumnevent 191009_3.JPG

Varför doktorand? Mitt liv som forskare

BUV Alumnevent ordnade frågestund för nyfikna studenter och alumner kring temat - att bli och vara doktorand. På plats för att svara på frågor och berätta om sig själva fanns både doktorander och professorer.

Ftitidsverksamhet. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet.

Framgångsrik samverkan under hela skoldagen

Hur kan vi arbeta och utforma en organisation för att verka för god samverkan för elever under hela deras skoldag utifrån både ett elev- och pedagogperspektiv?

Svenska Barnombudsmannens logga

BUV Alumnevent International café - The Ombudsman for Children in Sweden

An invitation to learn more regarding The Ombudsman for Children in Sweden. The Ombudsman for Children in Sweden is a government agency tasked with representing children regarding their rights and interests on the basis of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC).

190305 BUV Alumnevent

Lyckad BUV Alumnkväll om Barnrättskommuner

Den 5 mars anordnade BUV Alumn ännu ett lyckat och nära nog fullsatt event. Temat för kvällen var Barnkonventionen och det faktum att den blir lag i Sverige den 1/1 2020.

Kontakt

Alumnansvariga vid BUV
Annika Flick, adjunkt, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap.
Gudrun Hellström,
adjunkt, Avdelningen för Förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Om du har frågor om Alumnverksamheten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vänligen mejla till alumn@buv.su.se.

Alumnportalen på Stockholms universitet
www.alumn.su.se
 

SU Alumn knapp
Institutionen på Facebook