Tidigare Alumnevent

19881285-barn-anvander-datorer-i-sin-undervisning.jpg

Tidigare BUV Alumnevent

Här samlar vi tidigare event för att visa upp vilka typer av alumnevent vi har haft. Vi försöker också att skriva sammanfattningar som vi lägger upp efteråt. Där kan du hitta PowerPoints, länkar och bilder från kvällen/besöket. Självklart tar vi emot förslag  - så välkommen att ge tips på det Du önskar att vi ska anordna. Kontakt: alumn@buv.su.se.

Malena Janson, föreståndare för Centrum för barnkultursforskning.

1/12 BUV Alumnevent: Barnkultur i coronans tid

En populärvetenskaplig föreläsning om vikten av och rätten till barnkultur samt kulturen som rum och språngbräda för svåra samtal och frågor. Välkomna att tillsammans med Malena Janson universitetslektor, föreståndare för Centrum för barn- och ungdomskultur och ateljerista från en av Stockholms förskolor samtala om- och dela med sig av erfarenheter om kultur från just ert arbete i förskolan under denna märkliga tid.

Johan Skytteskolans skolgård i maj 2016

Canceled! BUV Alumnevent: Internationellt cafè - School visit at Johan Skytteskolan

We visit one of Stockholm's most modern schools to take part in the school's slightly different school environment. Stig Gisslén, principal at Johan Skytteskolan invites us on a tour of a different school environment and we end with a conversation about the school environment's importance for students' well-being and goal fulfillment.

Linnéa Holmberg

Del 4 i Lgr 11 - verktyg eller skolifiering?

Del fyra i Lgr 11, Ett framgångsrikt verktyg eller ”skolifieringen” av fritidshemmets verksamhet? 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Under kvällen ger föreläsarna sin syn på del fyra i Lgr 11 utifrån sina olika positioner.

Johanna Gustafsson Fürst

30/9 BUV Alumnevent: International café - at Accelerator with workshop

Accelerator: Johanna Gustafsson Fürst - Graft the Words, Whip My Tongue Showing of Accelerator by Johanna Gustafsson Fürst. Relations as artistic expression, exhibition, and workshop.

BUV Alumnevent Doktorand berättar om forskning inom förskolefältet.

Att vara nyfiken på förskoledidaktik

Funderar du på att studera vidare eller vill ta del om det senaste inom förskoledidaktik? Då är detta ett event för dig. Våra masterstudenter presenterar sina uppsatser och om hur det är att studera till en masterexamen.

2174375-thoughtful-girl-sitting-in-studio_foto_Mostphotos_Gabby_Baldrocco.jpg

Högkänslighet - vad innebär det?

Vad är högkänslighet? En person som har lätt till tårar, är oflexibel, svag, orolig och överdriver sin upplevelse av smärta? Eller en person med hög intelligens och ett sjätte sinne? Det finns många myter kring högkänslighet, men även mycket forskning. Möt Fanny Edenroth Cato PhD vid BUV och Yolanda Hedberg, docent KTH och ledamot i föreningen för högkänslighet i Sverige när de samtalar om högkäslighet.

 Presentation of the UNICEF

International Café - Study visit to UNICEF Sweden

We visit UNICEF and meet Mikael Blixt, project manager for school and sports. Presentation of the organization's work in Sweden to children of the world. An opportunity to meet exchange students.

BUV Alumnevent 191009_3.JPG

Varför doktorand? Mitt liv som forskare

BUV Alumnevent ordnade frågestund för nyfikna studenter och alumner kring temat - att bli och vara doktorand. På plats för att svara på frågor och berätta om sig själva fanns både doktorander och professorer.

Ftitidsverksamhet. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet.

Framgångsrik samverkan under hela skoldagen

Hur kan vi arbeta och utforma en organisation för att verka för god samverkan för elever under hela deras skoldag utifrån både ett elev- och pedagogperspektiv?

Svenska Barnombudsmannens logga

BUV Alumnevent International café - The Ombudsman for Children in Sweden

An invitation to learn more regarding The Ombudsman for Children in Sweden. The Ombudsman for Children in Sweden is a government agency tasked with representing children regarding their rights and interests on the basis of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC).

190305 BUV Alumnevent

Lyckad BUV Alumnkväll om Barnrättskommuner

Den 5 mars anordnade BUV Alumn ännu ett lyckat och nära nog fullsatt event. Temat för kvällen var Barnkonventionen och det faktum att den blir lag i Sverige den 1/1 2020.

Kontakt

Alumnansvariga vid BUV
Annika Flick, adjunkt, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap.
Gudrun Hellström,
adjunkt, Avdelningen för Förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Om du har frågor om Alumnverksamheten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vänligen mejla till alumn@buv.su.se.

Alumnportalen på Stockholms universitet
www.alumn.su.se
 

SU Alumn knapp
Institutionen på Facebook