Dagliga specialpedagogiska arbetssätt och anpassningar i förskolan.

21047164-barn-utflykt. Mostphotos.jpg

En kväll om samarbete mellan förskolan och det specialpedagogiska fältet.

  • Mingel från 17:30.
  • 18:30 Medverkande: forskare från Specialpedagogiska institutionen Eva Siljehag, Hampus Bejnö, Maria Gladh samt  Antonio Rodriguez fd skolledare/ped.ledare och adjunkt från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  • 19:20 Fika och smörgås.
  • 19:45 Moderatorlett samtal av Gudrun Hellström om samarbete mellan förskola och specialpedagogik.

En del av "Third tuseday/Tredje tisdag", "after work" för SU Alumner.


Resumé

Kvällen handlade om mötet mellan förskola och specialpedagogik och om forskning kring specialpedagogiska anpassningar i förskolan.

BUV Alumnevent Maria Gladh,191119.jpg

Maria Gladh, Specialpedagogiska institutionen
Ett inspirerande föredrag om hur verksamheten ska utformas för att passa alla barn samt insatser för att möta varje barn. Att få tillgång till lek, menar Maria Gladh, påverkar både barns välmående och möjlighet till förståelse och delaktighet. Att få omges av lekskickliga kompisar som visar och ”modellar” socialt samspel.

 

BUV Alumnevent, Hampus Bejnö 191119.jpg

Hampus Bejnö, Specialpedagogiska institutionen
Hampus Bejnö startade med de sanningar vi delar: att nästan alla barn går i förskola idag, att förskolan är viktig och att förskolebarns kunskapsutveckling är intensiv. 
Han pratade om sin forskning om program för tidiga insatser för barn med autism, både på organisationsnivå och på verksamhetsnivå. Vi fick höra om både utmaningar, tex personalomsättning och framgångsfaktorer, tex samarbete, god lärmiljö och vårdnadshavares delaktighet.

BUV Alumnevent 2 191119.jpg

Eva Siljehag, Specialpedagogiska institutionen
Eva Siljehag pratade om sammanflätade yrkeskunskaper mellan personal i förskola och i specialpedagogik. Hon ville också framhäva hur förskola är proffs på samspel mellan barn och att svensk förskolas inkluderingsarbete är något speciellt och viktigt. 
Eva Siljehag avslutade med att rekommendera den nyfikne att läsa vidare på webbsidan: Forskning om Specialpedagogiska insatser i förskola.

Antonio Rodriguez
Efter att ha fått höra om hur det kan se ut inom ramen för forskningsprojekt gav Antonio Rodriguez en bild genom en praktikers ögon. Vilka utmaningar som finns i förskolans verksamhet till vardags och hur man kan anpassa och stötta i en verksamhet där man som pedagog inte sällan känner sig otillräcklig. Vi fick höra levande exempel om utmanande möten med vårdnadshavare och deras krav på en verksamhet med hög kvalitet. Men också goda exempel hur viktigt det är med tillgång till och samarbete med specialpedagoger i förskolans verksamhet. 

Paneldiskussion BUV Alumnevent 191119

Efter presentationerna följde fika. Fräscha frallor från hotellets restaurang och kaffe eller te. Efter det följde samtal med panelen samlad på scen. Åhörarna fick möjlighet att samtala och ställa frågor. Publiken gav exempel från sina egna verksamheter kring det som avhandlats. Frågan om kartläggning och utvärdering bollades också mellan åhörare och panel som blev till ett spännande samtal om att våga prata om ”normalt” och inte, för att i förlängningen motverka en blindhet som i värsta fall kan leda till att hjälp och stödinsatser uteblir. Ett inte helt okänsligt område som även kom att handla om ytterligare en samverkansdimension, den mellan förskola och grundskola. Kanske mer om detta på ett framtida alumnevent. 

Alumngänget, Gudrun Hellström