Svenska Barnombudsmannens logga
Svenska Barnombudsmannen

During the afternoon you will learn more about the tasks and the activities carried out by the Ombudsman for Children. This is of special interest since the UN Convention on the Rights of the Child  will become part of the national law in Sweden the year 2020. An afternoon to learn and be inspired.

The study visit will be held in English and is open for local students, alumni as well as for exchange students within the subject fields of teacher education and pedagogical sciences. Read more about the The Ombudsman for Children here.

 

Information in Swedish Language:

Ett besök hos Barnombudsmannen

En inbjudan för att ta del av BO:s verksamhet och uppdrag i Sverige. Extra intressant nu när Barnkonventionen blir lag 2020. En eftermiddag att lära och inspireras. Studiebesöket sker på engelska tillsammans med lokala studenter, alumner och inresande utbytesstudenter inom lärarutbildning och pedagogik.
Läs mer om Barnombudsmannens verksamhet här: