190305 BUV Alumnevent 3
BUV Alumnevent 190305. Foto: Maria Forssell.

Sören Berglund kom från Haninge kommun för att berätta om projektet Barnrättskommun. De har arbetat i många år för att implementera barnkonventionen på så många olika nivåer som möjligt.

Sören berättade om hur de till exempel har lyft vikten av att ha medborgardialoger med barn och unga för att inkludera deras perspektiv i lokalsamhället.

Vi som lyssnade fick upp ögonen för hur barnen i och med den nya lagen blir rättighetsbärare och kommer kunna ges en tydligare röst i domstolar och andra ärenden som rör barn och unga.

Idrott och skola på UNICEF

190305 BUV Alumnevent
BUV Alumnevent 190305. Foto: Maria Forssell.

Mikael Blixt, projektledare för idrott och skola på UNICEF var kvällens andra talare. Han berättade på ett mycket engagerande och levande sätt om ”Rättighetsbaserad skola”. Det är ett sätt att arbeta med barnkonventionen och barns rätt i förskola och skola – och om vikten av att inte begränsa det arbetet till tidsbegränsade projekt. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter där HELA skolan eller förskolan engagerar sig och arbetar medmänskliga rättigheter i både visioner, värde­ringar och praxis.

Se gärna PDF:n från kvällen:  Barnkonvention och rättighetsbaserad skola_SU_190305.pdf (1488 Kb)

Välbehövlig fikapaus

190305 BUV Alumnevent 2.jpg
BUV Alumnevent 190305.
Foto: Maria Forssell.

I pausen bjöds det på frukt och kaffe/te. Välbehövligt eftersom karismatiska talare och en vetgirig samt frågvis publik drog över tiden med råge.

Vi ser framemot nästa evenemang den 11 april då vi besöker Barnombudsmannen med vårt Internationella café. Studiebesöket hålls på engelska tillsammans med lokala studenter, alumner och inresande utbytesstudenter inom lärarutbildning och pedagogik.