Vårterminen 2020 blev som för många andra inte som planerat. Alumnprogrammen ställdes in, men glömdes inte bort. Höstens program innehåller såldes fler punkter än tidigare år.

OBS! Länk till anmälan till programpunkterna kommer inom kort.

Alumnprogram höstterminen 2020

30 september 
Internationellt Cafè - IRL (In English)

Accelerator konsthall SU
Tid: 15.30 – 17.30
Plats/Place: Accelerator konsthall SU 

Accelator_Johanna_Gustavsson_Furst.jpg
Johanna Gustafsson Fürst på Accelerator.

Visning av Johanna Gustavsson Fürst utställning, Ympa orden, piska min tungaAccelerator. Därefter gemensamt fika och en timmes utforskande och skapande tillsammans med konstpedagoger från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionen (HSD).

In English: Showing of Accelerators exhibition by Graft the Words, Whip My Tongue by Johanna Gustafsson Fürst. An event for our international students. Afterwards fika and a one-hour creative workshop with art educators from the Child and Youth Departement and the Department of Humanities and Social Sciences Education.

------------------------------------------------
10 oktober via Zoom
Hög tid att lära dig om högkänslighet

PhD Fanny Edenroth Cato, BUV
PhD Fanny Edenroth Cato, BUV

Vad tänker du på när du här ordet högkänslighet? Den frågan ställer sig Föreningen för högkänslighet i Sverige på sin websida. Ser du framför dig en person som har lätt till tårar, bräcklig, lättsårad, oflexibel, svag, skygg, orolig och överdriver sin upplevelse av smärta? Eller innebär det något annat?

Fanny Edenroth Cato, PhD vid BUV har i sin avhandling undersökt hur föreställningar om känslighet och highly sensitive person/child (HSP/C) diskuteras och förhandlas genom social interaktion på internet, och hur begreppet lanserats och distribuerats i Sverige.
Möt Fanny Edenroth Cato, PhD vid BUV och Yolanda Hedberg, docent KTH och ledamot i föreningen för högkänslighet, Sverige för ett samtal om högkäslighet.

----------------------------------------------
12 oktober Via Zoom
Varför är det på detta viset? Forskning inom förskolefältet, för vem och av vem?

 BUV Alumnevent 192009_2_Foto Ylva Carlsdotter.JPG
Doktorand Teresa Elkin Postila berättar om hur det är att doktorera.

Funderar du på att studera vidare eller vill ta del om det senaste inom forskningen inom förskoledidaktik? Då är detta ett event för dig. Våra masterstudenter presenterar sin forskning och om hur det är att studera till en masterexamen. Du får även chans att ställa frågor och träffas i mindre grupper för samtal och nätverkande. 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) ges Masterprogram i förskoledidaktik (120p.) Programmet vänder sig till förskollärare och lärare men även till studenter med behörighetsgivande studier inom andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen kan tex förbereda för arbete som utredare eller verksamhetsutvecklare hos kommuner och myndigheter. Programmet är även forskningsförberedande.

Medverkar gör även Åsa Bartholdsson, universitetslektor vid BUV och ansvarig för Masterprogrammet i förskoledidaktik. 

----------------------------------------------
12 november Zoom 
Del fyra i Lgr 11, Ett framgångsrikt verktyg eller ”skolifieringen” av fritidshemmets verksamhet? 

Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Online via Zoom, länk meddelas en vecka innan, se eventet.

2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Denna fjärde del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet, den ska styra fritidshemmets verksamhet.

Magnus Söderman, undervisningsråd på Skolverket, Linnéa Holmberg, lektor vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen samt studenter på grundlärarprogrammet för arbete i fritidshem, både aktiva och alumner, ger tillsammans sin syn på del fyra i Lgr 11 utifrån sina olika positioner, tjänsteman på Skolverket, forskare inom fritidshem och som studenter på programmet.

Läs mer och anmäl dig till Del fyra i Lgr 11 här

----------------------------------------------
23 november 
Internationellt cafè – IRL

Skolbesök Johan Skytteskolan 15:30-17.30

Johan_Skytteskolan_skolgrd_maj16_4.jpg

Vi besöker en av Stockholms modernaste skola för att ta del av skolans lite annorlunda skolmiljö. Skolan är uppbyggd med hemvister istället för klassiska klassrum. Det ger goda förutsättningar för modern pedagogik och för att möta olika individers behov och säkerställa elevernas trygghet. Miljön är även designad för att ge en ökad flexibilitet inför framtida behov.
Stig Gisslén, rektor vid Johan Skytteskolan bjuder oss på en rundtur i en annorlunda skolmiljö och  vi avslutar med ett samtal om skolmiljöns betydelse för elevernas trivsel och måluppfyllelse. 

---------------------------------------------

1 december Zoom
Vilken plats har barnkultur fått i coronans tid?

Malena Janson, föreståndare Centrum för barnkulturforskning
Malena Janson, föreståndare Centrum för barnkulturforskning.

Malena Janson, universitetslektor, föreståndare för Centrum för barn- och ungdomskultur.

En populärvetenskaplig föreläsning om vikten av och rätten till barnkultur samt kulturen som rum och språngbräda för svåra samtal och frågor. Välkomna att tillsammans med Malena Janson universitetslektor, föreståndare för Centrum för barn- och ungdomskultur och ateljerista från en av Stockholms förskolor samtala om och dela med sig av erfarenheter om kultur från just arbete i förskolan under denna märkliga tid.

 

Varmt välkomna!
/Alumngänget på BUV

För frågor och mer information: alumn@buv.su.se