BUV Alumnevent 191009_1.JPG

Vårterminen 2020 blev inte som alumngruppen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen planerat. Alumnprogrammen ställdes in men glömdes inte bort. De kommer att genomföras under höstterminen 2020 med beredskap att framföras digitalt om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår hösten 2020. 

Höstens program innehåller såldes fler punkter än tidigare år och inleds med ett skolbesök i en av Stockholms nyaste och mer innovativa skolbyggnader där arkitekturen skapar förutsättningar för nya pedagogiska arbetsformer. 

Stockholms universitets egen konsthall Accelerator erbjuder tillsammans med alumngrupp på BUV en rafflande visning av höstens utställning med efterföljande Work Shop.

Tillsammans med Skolverket, forskare vid BUV och grundlärare från ett fritidshem i en av Stockholms grundskolor dyker vi ner i del fyra utifrån frågeställningen ”Del fyra i Lgr 11, en skolifiering av fritidshemmets verksamhet?”

Högkänslighet är ett medfött personlighetdag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen. Enligt Elaine Aron, psykoterapeuten och forskaren, är det tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt för att omgivningen alltid ska förstå. I samarbete med Föreningen för högkänslighet och forskare vid BUV vill vi öka och sprida kunskap och förståelse om högkänslighet.

Vidare i höstens program presenterar studenterna från masterprogrammet vid FUFF sina examensarbeten. Under kvällen får ni ta del av det allra senaste forskningen inom förskolepedagogik.

I samarbete mellan BUV och föreningen lärarstudenterna (LäS) är alumntemat för höstens föreläsning  ”Ett ämne vi fått för lite av under utbildningen”.  Lärarstudenterna vid Stockholms universitets styr föreläsningens innehåll  tillsammans med LäS.

Information om datum och tider till höstens program finner ni senare här på vår webb, samt på BUV:s Facebook-konto och på SU:s webbsida.

Vi hoppas att ni ändå får en fin sommar trots allt och att vi återses i höst!

Varmt välkomna!


/Alumngänget på BUV