Fotograf: Eva Dalin.

Fotograf: Eva Dalin/Stockholms universitet.

Vem är BUV-alumn?

En alumn (av latinets alumnus, som betyder elev) är en student som tidigare har studerat på en gymnasieskola, ett universitet eller en högskola. På Stockholms universitet används ordet i en vidare bemärkelse och inkluderar även de elever som för närvarande är studenter.

Du är en SU-alumn vid Stockholms universitet om du avklarat 1 hp i något ämne vid Stockholms universitet. För att bli BUV Alumn måste du ha läst 1 hp vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, alternativt utbildat dig till förskollärare eller för arbete i fritidshem vid Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet eller tidigare varianter.

Öppna föreläsningar och alumnevenemang

Som tidigare student är Du alltid välkommen tillbaka till oss vid BUV, både till våra olika kurser och vidareutbildningar, men även på våra öppna föreläsningar. Du finner kalendariet för kommande Alumnevent nedan.
Stockholms universitet och lärarutbildningsportalen erbjuder också öppna föreläsningar för alla att ta del av - läs mer på öppna föreläsningar vid Stockholms universitet.

Följ Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Facebook.

Följ Centrum för barnkulturforskning på Facebook.

Om du har frågor skicka ett mejl till alumn@buv.su.se.

Nyhetsbrev BUV Alumn

Du kan anmäla dig till våra nyhetsbrev där du får senaste nytt från BUV som gäller för just dig; till exempel kommande evenemang och öppna föreläsningar, utlysningar, nya kurser, intervjuer etc. Anmäl dig via länkarna:
Nyhetsbrev för Förskollärare och Grundlärare på fritidshem
Nyhetsbrev för Masterstudier i Barn- och ungdomsvetenskap
Nyhetsbrev för Masterstudier i Förskoledidaktik

-------------------------------------------

ALUMNEVENT Våren 2019

 

Unicef-logga

Pilotprojektet Barnrättskommun

5 mars - kl. 18:30-20:00, Botanicum, Lilla Frescativägen 5

 

Läs om kvällen: BUV Alumnevent - Pilotprojektet Barnrättskommun

 

-------------------------------------------------------

Barnombudsmannen_logga
Barnombudsmannen

The Ombudsman for Children in Sweden/

Ett besök hos Barnombudsmannen

11 april - kl. 14:30-16:45, Internationellt café

Norr Mälarstrand 6, Stockholm.

An invitation to learn more regarding The Ombudsman for Children in Sweden.

The Ombudsman for Children in Sweden is a government agency tasked with representing children regarding their rights and interests on the basis of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). During the afternoon you will learn more about the tasks and the activities carried out by the Ombudsman for Children. This is of special interest since the UN Convention on the Rights of the Child  will become part of the national law in Sweden the year 2020. An afternoon to learn and be inspired.

The study visit will be held in English and is open for local students, alumni as well as for exchange students within the subject fields of teacher education and pedagogical sciences. Read more about the The Ombudsman for Children here.

> Register here, no later than April 4th

Information in Swedish Language:

En inbjudan för att ta del av BO:s verksamhet och uppdrag i Sverige. Extra intressant nu när Barnkonventionen blir lag 2020. En eftermiddag att lära och inspireras. Studiebesöket sker på engelska tillsammans med lokala studenter, alumner och inresande utbytesstudenter inom lärarutbildning och pedagogik.
Läs mer om Barnombudsmannens verksamhet här:

> Anmäl här, senast den 4 april

 

Framgångsrik samverkan under hela skoldagen

7 maj -  kl. 18:30-20:00, Botanicum, Lilla Frescativägen 5

Fotograf: Eva Dalin.
Fotograf: Eva Dalin/Stockholms universitet.

Hur utformas en organisation för framgångsrik samverkan utifrån både ett elev- och pedagogperspektiv?
Ett samarbete med huvudmän kopplat till lärarprogrammen.

Samtalet förs utifrån olika professioner. Erika Broo, bitr rektor Järfälla, Maria Töverud, rektor Vaxmora förskola/skola, Björn Kallander, Grundlärare FRI, Sollentuna och Anneli Hippinen Ahlgren, Universitetsadjunkt och doktorand på BUV.

> Anmäl här, senast den 2 maj.

 

Tidigare BUV Alumnevent

Om du är nyfiken på vad vi har haft för föredrag, besök och teman på tidigare BUV-Alumnkvällar kan du läsa om tidigare BUV Alumnevent via länken.

Gå med i SU Alumn

Du kan också gå med i Stockholms universitet Alumngrupp, de har en alumnportal för alla nuvarande och tidigare studenter  - SU Alumni - www.alumn.su.se. Där du kan hålla kontakt med universitetet och tidigare studenter, samt ta del av nyheter och inbjudningar.

Du kan även följa Stockholms universitet i sociala medier

Stockholms universitet finns på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och i RSS-format.