Samverkan

Samverkansnyheter

  • Gästprofessor i kvalitet, politik och lärande i tidig barndomsutbildning 2019-01-17 Professor Susanne Garvis är från och med hösten 2018 och ett år framåt gästprofessor på deltid vid BUV. Hon har en bred forskningsinriktning och många internationella kontakter inom fältet Early Childhood Education. Hennes uppgifter under året är att stödja forskare och doktorander och stärka forskningsmiljön vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.
  • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap 2018-11-29 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
  • Forskarprojekt på BUV får miljonbidrag 2018-11-23 Projekten "Att vara barn i forskning. Förskolebarns upplevelser av att delta i randomiserade interventionsstudier", projektledare Linnea Bodén, universitetslektor och "Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv", med forskare Anne-Li Lindgren, professor och Sara Backman Prytz, universitetslektor har fått miljonbidrag från Vetenskapsrådet (VR).
  • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.
  • Utvärderingen av utbildning på forskarnivå fastställd av UKÄ 2018-06-20 Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen får betyget hög kvalitet, det visar beslutet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som nu är klart.

KONTAKT

Verksamhetsförlagd utbildning
E-post: vfu@buv.su.se

Studierektor för VFU

Uppdragsutbildning
Fördskoledidaktik
Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

Christian Eidevald Programansvarig förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

Fritidspedagogik
Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Nätverk för nuvarande och tidigare studenter vid BUV

BUV Alumn