Samverkan

Samverkansnyheter

  • Susanne Kjällander forskar i San Francisco 2018-03-12 Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.
  • Ledig tjänst: Administratör 2018-03-06 Vill du arbeta som Administratör vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-03-28. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom fyra ämnen: barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik och fritidspedagogik. Vi ger drygt 25 fristående kurser, två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram och ett antal kurser inom andra lärarutbildningar.
  • Förskoleforskares debattinlägg - Vänd förskolornas negativa trend 2018-03-02 Ingrid Engdahl och Christian Eidevald från Barn- och undogmsvetenskapliga insitutionen är två av författarna i dagens debattartikel i Sydsvenskan (2018-03-02).
  • Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv 2018-03-01 Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.