Samverkan

  Barnkultursymposium 2019

  Årets Barnkultursymposium mycket välbesökt

  I mitten av mars arrangerades årets Barnkultursymposium vid Stockholm universitet. Årets tema var djur, natur och klimat i barnkulturen. Bland talarna fanns Almaprisbelönade barnboksförfattaren Meg Rosoff.

  Samverkansnyheter

  • Lyckad BUV Alumnkväll om Barnrättskommuner 2019-03-14 Den 5 mars anordnade BUV Alumn ännu ett lyckat och nära nog fullsatt event. Temat för kvällen var Barnkonventionen och det faktum att den blir lag i Sverige den 1/1 2020.
  • Gästprofessor i kvalitet, politik och lärande i tidig barndomsutbildning 2019-01-17 Professor Susanne Garvis är från och med hösten 2018 och ett år framåt gästprofessor på deltid vid BUV. Hon har en bred forskningsinriktning och många internationella kontakter inom fältet Early Childhood Education. Hennes uppgifter under året är att stödja forskare och doktorander och stärka forskningsmiljön vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.
  • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap 2018-11-29 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
  • Forskarprojekt på BUV får miljonbidrag 2018-11-23 Projekten "Att vara barn i forskning. Förskolebarns upplevelser av att delta i randomiserade interventionsstudier", projektledare Linnea Bodén, universitetslektor och "Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv", med forskare Anne-Li Lindgren, professor och Sara Backman Prytz, universitetslektor har fått miljonbidrag från Vetenskapsrådet (VR).
  • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.

  KONTAKT

  Verksamhetsförlagd utbildning
  E-post: vfu@buv.su.se

  Studierektor för VFU

  Uppdragsutbildning
  Fördskoledidaktik
  Anna Palmer, Avdelningsföreståndare

  Bodil Halvars, Programansvarig förskollärarprogrammet

  Barn- och ungdomsvetenskap
  Rickard Jonsson, Avdelningsförståndare

  Fritidspedagogik
  Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet - fritidshem

   

  Nätverk för nuvarande och tidigare studenter vid BUV

  BUV Alumn