Svindlande matematik, Gleerups förlag, 2017
Svindlande matematik, Gleerups förlag, 2017

Vad är matematik?

Att stå högt upp i en byggnad och se ner på en värld i miniatyr – kan det vara matematik? Eller att dansa genom en spegelkorridor och se sig själv från alla håll samtidigt? Eller att utforska en gammal kyrka eller uppleva ett tåg som far fram i hög hastighet?

Svindlande matematik är en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan och den erbjuder grundläggande matematiska kunskaper samt teoretiska ingångar och praktiska exempel från olika projektarbeten. Författarna tar upp olika perspektiv på matematikämnet och laborerar med frågan om vad matematik är och kan bli utifrån dessa perspektiv samt hur ett transdisciplinärt synsätt på matematik kan bidra med något nytt.

Läs mer om Svindlande matematik på Gleerups hemsida, där du också kan beställa boken.

Ur recension i BTJ av Ulf Mårtensson:

"I grunden handlar det om att sätta sig in i hur barnet skaffar sig kunskap genom utforskande och upplevelser."

"Antologin tillför nya och spännande perspektiv på matematiklärandet utifrån estetiska och
filosofiska resonemang och bidrar till en fördjupad och breddad syn på problemlösning."

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2017.