Serien har funnits mellan 1992 - 2006. Här presenterades forskning relaterad till teknik, kommunikation och handikapp. Inom serien publicerades rapporter på svenska, engelska och spanska.
Nr 1-11 har seriebeteckningen ISRN SU-PED-R--No--SE
Nr 12-46 har seriebeteckningen ISSN 1102-7967 - ISRN LHS-SPEC-H--No--SE
Nr 48- har seriebeteckningen ISSN 1102-7967 - ISRN 1102-SU-BUV-H-48-SE

Rapporterna kan beställas från Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), om inget annat anges. registrator@buv.su.se

Många av dem kan laddas ned som pdf-filer.
För att ladda ned pdf-dokument behövs programvaran Acrobat Reader.

Se mer under Utgivna titlar år 1992 - 2006.