Rina Andersson
Barn och ungdomar med invandrarbakgrund i den svenska skolan. Elevers attityder till skolan och undervisningen.
Nr 48 (535 Kb) .

Berit Åstrand
Relation Play vid autismspektrumstörning. Föräldrars och pedagogers upplevda förändringar under två år av vissa förmågor hos åtta barn som deltagit i Relation Play.
Nr 47 (1129 Kb) .

Britt Persson
Gymnasieelever och läsning. Läsintresse och läsvanor hos elever vid studie- och yrkesförberedande program.
Nr 46 (522 Kb) .

Anneli Molander
Human Dynamics - ett verktyg för en inkluderande skola? Pedagogers erfarenheter och uppfattningar av Human Dynamics som ett verktyg i den pedagogiska praktiken.
Nr 45 (939 Kb) .

Margareta Johnson
Tänk om ... - från svårigheter till möjligheter. Lärandemiljöns betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Nr 44 (607 Kb) .

Barbro Johansson
En tonåring och hennes barn möter förskolan.
Nr 43 (598 Kb) .

Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck
Kan man springa ikapp ett tåg? Om föräldrars möte med skolan.
Nr 42 (715 Kb) .