Marie Nilsson
Jag vill berätta... Specifik AKK som möjlighet i dialog och samspel med en elev i träningsskolan.
Nr 41 (1035 Kb) .

Ann-Gitt Hols
Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 - en intervjustudie med specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektorer.
Nr 40 (776 Kb) .

Pia Hed-Andersson
Läsförberedd. En studie om hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas.
Nr 39 (1308 Kb) .

Caisa Holm:
Frihet under makt och ansvar. Lärarnas professionalism i det postmoderna samhället.
Nr 38 (713 Kb) .

Ragna Alveblad
Samspelets betydelse för lärandet. En fallstudie om konstruktivism och matematik i särskolan.
Nr 37 (4556 Kb) .

Ulla Collén
Utlandsadopterade ungdomars upplevelser av skolan. En enkätstudie.
Nr 36 (663 Kb) .