Anneli Hippinen
Fritidspedagog eller lärare. En studie kring yrkesvalet.
Nr 27 (307 Kb) .

Eva Obäck
Makt och motstånd i klassrummet. Klassrumsobservationer i individuella program.
Nr 26 (368 Kb) .

Magdalena Karlsson
Flerspråkighet – problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie.
Nr 25 (1128 Kb) .

Anna-Lena Ljusberg
Fritidshemmet som arena för formellt och informellt lärande. Vilka normer och värden etableras i fritidshemmet i interaktion mellan dess olika aktörer?
Nr 24 (836 Kb) .

Anna Egwall
Specialpedagogiska centra och specialpedagogens yrkesroll.
Nr 23 (1419 Kb) .

Ann-Christine Wennergren
Dialogiskt lärande för elever i hörselklass. En studie om att utveckla ett förhållningssätt.
Nr 22 (859 Kb) .

Bengt Wahlund
Åtgärdsprogram - för vad och för vem? En analys av lärares utsagor om barn och ungdomar, skrivna inom ramen för kurser i specialpedagogik.
Nr 21 (780 Kb) .