Magisteruppsatser i pedagogik

Magisteruppsatser i pedagogik

Rapportserie "Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng" gavs ut vid Institutionen för individ, omvärld och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm år 2000 - 2007.

ISSN 1404-9023.

Magisteruppsatser i pedagogik

  • Magisteruppsatser 2000 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2000, nr 1-11.
  • Magisteruppsatser 2001 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2001, nr 12-20.
  • Magisteruppsatser 2002 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2002, nr 21-27.
  • Magisteruppsatser 2003 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2003, nr 28-35.
  • Magisteruppsatser 2004 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2004, nr 36-41.
  • Magisteruppsatser 2005 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2005, nr 42-48.
  • Magisteruppsatser 2006 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2006, nr 49-69.
  • Magisteruppsatser 2007 Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng, ISSN 1404-9023, år 2007, nr 70-74.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare: My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Institutionen på Facebook
Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.