Artiklarna behandlade t.ex. konsumtion i de ungas värld, lärares förhållningssätt, könsperspektiv på uppväxten, utvecklingspsykologins betydelse idag. I numren ingår även recensioner och anmälningar av ny facklitteratur kring barn och unga, presentation av aktuella avhandlingar, konferenstips samt en debattavdelning.

Det finns ett begränsat antal nummer av Locus tillgängliga för nedladdning.

Locus nr 4 2010

Om Locus

Locus startades 1989 av medarbetare inom Centrum för barn- och ungdomsvetenskap, som då var en fristående enhet vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Locus – tidskrift för forskning om barn och ungdomar var en forskningsbaserad tidskrift som utgavs under åren 1989–2012.
Redaktionen hade sitt säte vid Lärarhögskolan i Stockholm 1989–2007 och vid Stockholms universitet 2008–2012. Tidskriften utkom med fyra nummer per år.

Locus upphörde den 1 januari 2013. För åtkomst till tidigare nummer, vänligen kontakta registrator@buv.su.se