Locus 2012

Locus 2012

  • Locus 2012 nr 1-2 Nummer 1-2 2012 har Utsatta barn och myndighetsutövning som tema. Barnperspektiv i myndighetsutövning, Ramverk och rutiner när ensamkommande barn söker asyl, Socialtjänstens barnskyddsansvar ur ett rättsligt perspektiv – dilemman och tillämpningsproblematik, Gestaltning av barns röster i socialtjänstens skriftliga utredningsbedömningar, Polisförhör med barn och Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet.
  • Locus 2012 nr 3 Locus nr 3 2012 har tema "Migration, identitet och ungdomskulturer". Numret behandlar ämnen såsom "Etnicitet i transnationella sammanhang", "Om föräldraengagemanget och en tonårings frigörelseprocess i en mångkulturell miljö", "Vikten av normativt försvarbar och meningsaktiverande skolkultur" och "Mellan tillhörighet och exkludering – att skapa kurdisk tillhörighet i Sverige".
  • Locus 2012 nr 4 Nummer 4 2012 har Etnografi och barndom som tema och ställer frågor såsom: Hur har barn och barndom gestaltats inom antropologin? Hur kan vi förstå mobbning som interaktionell praktik? Kan man se cancersjukdom som en kamp? "Vad är det för fel på Rinkeby?" Vad betyder uttrycket ´Man ska inte spela svensk´? Närhet och distans: Vad är det?
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se