Locus 2011

Locus 2011

  • Locus 2011 Nr 1 I det första numret av Locus 2011 diskuteras informationsteknikens komplexa betydelse för barn och unga. Andra ämnen är slöjd i skolan och på fritiden, samt problemen kring att förverkliga barnets bästa i offentlig förvaltning.
  • Locus 2011 nr 2 Locus nummer 2 år 2011 har tema "Barndomar, politik och historiska uppgörelser". Hur lyssnar man på vanvårdade barn? När blir svåra minnen vår historia? Sverige efter kriget: vilka barn skulle räddas? Kompetenta barn och inkompetenta föräldrar? Varför gör vi upp med historien?
  • Locus 2011 nr 3-4 Nummer 3-4 år 2011 har Barnkultur som tema. Hur framställs barn och barndom i utbildningsmedier? Vad gör nöjesparker och barnmuseum till platser för barn? Kan barn verkligen forska? Hur uttrycks barns villkor i Kamratpostens insändare? Vad upplever barn i teaterns salonger?
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se