Locus 2010

Locus 2010

  • Locus 2010 Nr 1 Kan fattigdom bekämpas med allmän skolgång? Hur presenteras flickor och pojkar i idrottens läromedel? Hur lär sig barn matematik i specialpedagogiken? Vad är förskolans uppdrag?
  • Locus nr 2-3 2010 Locus 2010 Nr 2-3: Problematiska pojkar? Vad ska vi göra med de problematiska pojkarna? Enligt vissa bedömare finns det nog med skäl att tala om manlighetens kris, inte minst vad gäller killar och unga män. De är överrepresenterade i brottsstatistiken, de är i riskgruppen för att falla offer för våldsbrott, och som grupp presterar de allt sämre i skolan jämförelsevis med tjejer. Detta nummer handlar om dessa ”problematiska pojkar”, men undviker att tala om en manlighetskris. Istället visar de medverkande författarna på maskulinitetens skiftningar och komplexitet.
  • Locus nr 4 2010 - omslag Locus 2010 nr 4 I en tid då allt fler personliga relationer förflyktigas framstår relationen mellan föräldrar och barn som allt fastare och intensivare. Eftersom relationen till barnet förstås som livsavgörande, blir det viktigt hur man tar hand om det. Detta nummer av Locus granskar relationer mellan föräldrar och barn i det samtida Sverige och visar att familjelivet till stor del handlar om förhandlingar. Om tid, om relationer, om uppgifter – och om vad som ska ses som det goda föräldraskapet och den goda barndomen.
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se