Elevers lärande i miljö för hållbar utveckling

Frågan om hållbar utveckling blir alltmer aktuell, inte minst i skolans undervisning. Christel Perssons studie av barns begreppsanvändning i NO-undervisningen visar på elevers osäkerhet om hur förändringar i miljön påverkar människan.

Studier av läslärande i en specialpedagogisk kontext

För att barn ska lära sig skriva och läsa behövs stödjande och lotsande lärare. Denna studie av samtal mellan lärare och elever i en specialpedagogisk kontext visar att dessa samtal inte alltid blir lärande möten. Något som hindrar barnens kunskapsutveckling, menar Anna-Lena Eriksson Gustavson och Joakim Samuelsson.

Konfirmandernas bildningsresa

Varje år genomgår mer än en tredjedel av alla 15-åringar konfirmationsundervisning. Elisabeth Porath Sjöös studie visar på att ungdomarna uppskattar konfirmationen – inte minst att planera och genomföra gudstjänster. Men vanliga gudstjänster har de inte mycket till övers för.

Namibisk dagsress porträttering av hiv-positiva barn och ungdomar

Liksom andra länder i södra Afrika har Namibia drabbats hårt av hiv-epedimin. Sedan mitten av nittiotalet är aids den vanligaste dödsorsaken i landet. I namibisk nyhetsmedia framkommer två berättelser om unga smittade – det oskyldiga barnet och den oansvariga tonåringen, enligt Cecilia Strand.

Recension: Barns arbete i välfärdens Sverige

I Sverige har unga blivit mer eller mindre förskjutna från den formella arbetsmarknaden och barns arbete har till stor del osynliggjorts. Författarna till antologin Barndom och arbete belyser och diskurterar det arbete som barn trots allt utför. Boken ger ne övergripande och mångfasetterad bild av relationen mellan barn och arbete, men Erika Lundby.

Recension: Dom kallar oss genustalibaner

Antologin Maskulinitet på schemat studerar könsskapande i skolan. Framför allt problematiserar författarna den förenklade debatten om pojkars låga skolprestationer och antipluggkultur. Linn Sandberg menar dock att antologin hade tjänat på färre och mer fördjupande bidrag.