Locus 2009

Locus 2009

  • Locus 2009 Nr 1 Det första numret av Locus 2009 handlar bland annat om barn och hållbar utveckling, specialundervisning, ungas syn på konfirmandundervisningen, samt den mediala representationen av hiv-smittade barn och unga.
  • Locus nr 2 2009 Locus 2009 Nr 2 I sommarens nummer av Locus diskuteras om barns lek i förskolor med utomhusprofil är mer jämställt och om nätmobbning är ett så särskilt fenomen som påstås. Dessutom granskas retoriken kring entrepenörsskap i skolan.
  • Locus 2009 Nr 3-4 I Locus jubileumsnummer uppmärksammas barnperspektivets betydelse. Men i numret diskuteras också nya vägar för barn- och ungdomsforskningen bortom barnperspektivet. Teman som tas upp är barns rättigheter, individens omognad, barns kroppslighet och rörelse och ungas identitetsarbete genom musik.
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se