Locus 2008

Locus 2008

  • Locus 2008 Nr 1 I det här numret finns tre artiklar och två recensioner. Alla artiklar kommer från författare som nyligen disputerat. Det högaktuella ämnet hållbar utveckling tas upp i en text. Maria Ojala ställer frågan om oro faktiskt kan vara bra i förhållande till miljöfrågor. En viss oro ökar kanske vår handlingskraft, och gör oss mer benägna att sortera sopor till exempel. Thom Axelssons historiska text handlar om vilka utbildningsval man vill göra. Även om artikeln bygger på ett material från tidigt 1900-tal är frågorna slående aktuella. Lika tidsenliga är de spörsmål som Lars I. Holmberg sätter fokus på. Vilka är de tonåringar som utsätter sig för risker? Och vad händer när chansningen får stora konsekvenser, som till exempel när oskyddad sex leder till graviditet.
  • Locus Nr 2 2008 Locus 2008 Nr 2 Det här numret av Locus tar upp frågor kring unga och dataspelande, barn och fattigdom i Sverige, och om de konflikter som kan uppstå när föräldrar engagerar sig i sina barns idrottsverksamhet.
  • Locus 2008 Nr 3-4 Det här numret av Locus tar bland annat upp frågor kring unga och subkultur, barnkläder, KBT-inspirerade terapimodeller för unga i "riskzonen", och relationen mellan lärare och elev i klassrummet och i elevledda utvecklingssamtal.
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se