Locus 2007

Locus 2007

  • Locus 1-2 2007 Locus 2007 Nr 1-2
  • Locus 2007 nr 3: Tema lärandekulturer Locus nr 3/07 är ett temanummer som har rubriken lärandekulturer. Egentligen kanske lärandekulturer borde följas av ”i skolan”, för det är i skolans värld som artikelförfattarna rör sig. Om roller och vem som gör vad handlar Maria Andrées text. I Andrées text uppträder tre ”feta vetenskapsmän”. Hennes vetenskapsmän tar sig friheten att gå utöver lektionens uppdrag, och det gör dem delaktiga i en naturvetenskaplig gemenskap. Att göra som man ska är förbehållet andra, men förhållandet kan förändras när något oplanerat inträffar. Sensmoralen lyder: förväntan kan styra uppträdande. Ylva Ståhle och Inger Eriksson skriver båda om nya lärandeformer i skolan och vad de kan leda till. Båda talar om att individen sätts i centrum och synliggörs. Att det går att skönja en ökad individualisering i samhället kan naturligtvis kopplas till deras texter, så även politisk strävan i denna riktning. Med andra ord handlar texterna till viss del om resultatet av politiska beslut – makten i praktiken. Även Viveca Lindbergs artikel har en innehållslig länk till denna tematik.
  • Locus 2007 nummer 4: Tema: Plats och lärande
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se