Slutsålda nummer av LOCUS fr o m 1998 kan GRATIS laddas ner i fulltextformat.

Av upphovsrättsliga skäl har en stor del av bildmaterialet utgått i dessa utgåvor. I texterna har inget ändrats jämfört med den tryckta utgåvan, inte heller sidbrytningarna.

Locus nr 3-4 2009 (15332 Kb)

Gunilla Halldén Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg
Barbro Johansson Barns rättigheter och synen på barn och barndom
Håkan Larsson Barn, kropp och rörelse
Nick Lee Mot en omogen sociologi
Ove Sernhede Musik, identitetsarbete och ungas informella lärande
 LOCUS nr 1 2001 (5093 Kb) (pdf)

Tullie Torstenson-Ed Barnperspektivet och värdegrunden. Om mötet mellan barn och vuxna i förskola och skola
Kerstin Strander Konsten att lyssna på barnen
Martina Campart "När jag sprang snabbare än vargen". Om berättande som metod i pedagogiskt arbete
Ingrid Westlund "Man hinner inte tänka klart". Om stress i skolan
Ulla-Britt Bladini Hur ser barn på diagnosen dyslexi? (recension)
Ann-Katrin Hatje Barnträdgårdens pionjärer och särartsfeminismen - ett genmäle (debattinlägg)

 

LOCUS nr 2 1999 (1916 Kb) (pdf)

Mats Börjesson Det historiska spelet om skolans förmåner
Per Solvang Medikalisering av problem i skolan
Karin Zetterqvist Nelson Dyslexi - en diagnos i tiden?
Peder Haug Skolan där ingen ställs utanfö

 

LOCUS nr 3 1998 (1121 Kb) (pdf)

Fanny Ambjörnsson Kroppen kan vara jagets fängelse
Inge Johansson Ett möte mellan två kulturer
Andy Furlong Den riskabla ungdomstiden
Anders Nelson Könsrollsmönster i leksakslådan
Jesper Fundberg Vidvinklad syn på kroppen (recension)

 

LOCUS nr 3 1997 (10241 Kb) (pdf)

Kajsa Ohrlander Matematik, längtan och flickor
Bronwyn Davies Bli pojke? Bli flicka?
Birgitta Odelfors Att göra sig hörd och sedd
Ann Frisell Ellburg En ny näsa - en ny identitet?
Ingrid Karlson På spaning efter kompetensen (recension)

 

Filerna kan endast läsas med gratisprogrammet Acrobat Reader.

Tillbaka till Locus startsida