I varje nummer medverkade forskare från olika ämnen/vetenskapsområden med artiklar. Artiklarna behandlade t.ex. konsumtion i de ungas värld, lärares förhållningssätt, könsperspektiv på uppväxten, utvecklingspsykologins betydelse idag. I numren ingår även recensioner och anmälningar av ny facklitteratur kring barn och unga, presentation av aktuella avhandlingar, konferenstips samt en debattavdelning.

LOCUS upphörde den 1 januari 2013, för tillgång till tidigare nummer, kontakta registrator@buv.su.se

Det finns också ett begränsat antal nummer tillgängliga för nedladdning.