Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning år 2009

ISBN 978-91-633-4357-5

Nr 1
Sandqvist, Karin (2009) Det går bra utan bil - Tonåringars fritidsaktiviteter och bilberoende i två bostadsområden. Stockholm: US-AB.

Vid beställning kostar rapporten 200 kronor + moms (12 kr).
Beställ via e-mailadress: registrator@buv.su.se