Youth Well-Being Contextualized: Perceptions of Swedish Fathers

Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Positiv ungdomsutveckling är ett forskningsfält som söker förstå de faktorer som främjar ungas välmående och framåtskridande. Forskning pekar bland annat på att relationen till föräldrar är viktiga för ungdomar.

Shahram Mansoory´s artikel är en tematisk analys av svenska fäders beskrivningar av ungdomars välbefinnande. Studien ingår i avhandlingsprojektet Positiv ungdomsutveckling som omfattas av det nationella forskningsprojektetet KUPOL (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa och Lärande).

Läs hela artikeln - Youth Well-Being Contextualized: Perceptions of Swedish Fathers