Förskoledidaktik

Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik
2017-04-06: Sara Folkman

Ljud som samarbetspartners: En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan
2015-12-18: Emelie Westberg Bernemyr

Så är det ju - den blir aldrig färdig!: En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation
2015-08-27: Charlotte Holmberg

Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in…: Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
2013-04-22: Johanna Unga
Ämne: Förskoledidaktik

Barn- och ungdomsvetenskap

Hur barn gör måltid
2013-03-21: Ulrika Munck Sundman
Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

‘Musicking’ : kreativ improvisation i förskolan
2013-03-21: Maria Wassrin
Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap