Avhandlingar

Avhandlingar

Avhandlingar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är uppdelade i flera kategorier:

 

Avhandlingar i barn- och ungdomsvetenskap

Författare Titel År

Det högkänsliga subjektets tillblivelse : Diskursiva praktiker om identitet, förmåga och funktionsvariation 2019

Konsten att producera lärande demokrater 2018

Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik 2018

Lived transitions : experiences of learning and inclusion among newly arrived students 2017

Talking talent : Narratives of youth sports selection 2017

Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces 2016

Utan given hemvist : Barnperspektiv i den svenska asylprocessen 2016

Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor 2017

Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure 2016

Playing practices in school-age childcare: : An action research project in Sweden and England 2015

Avhandlingar i förskoledidaktik

Författare Titel År

När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik 2019

Det ansvarsfulla mötet : En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan 2018

Vilan i förskolan 1910-2013 : Visuella material och visuell metodologi 2018

Breakdowns, overlaps and ambivalence : an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum 2017

Mot en mindre profesjonalitet : "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser 2015

Den unika möjligheten - en studie av den svenska förskolemodellen 1968-1998 2013

Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 2013

Licentiatavhandlingar

Licentiatavhandlingar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

Institutionen på Facebook

Kontakt

Avhandlingar & publikationer
Forskningshandläggare
My Bodell
E-post: my.bodell@buv.su.se

Registrator
E-post: registrator@buv.su.se.