Avhandlingar

Avhandlingar och Disputationer

Licentiatavhandlingar och Licentiatseminarier

Tidskrift

Locus

Publikationer i DiVA

Här listas publikationer som registrerats i den nationella databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet.
Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Sök publikationer vid institutionen i DiVA

Läs mer om DiVA

Rapporter och publikationsserier

- Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning

- Individ, omvärld och lärande/Forskning (IOL/Forskning)

- Magisteruppsatser i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap, 61-80 poäng

- Teknik, kommunikation och handikapp (TKH)

Individuella publikationer

Direktlänk till våra forskares individuella publikationslistor på DiVA hittar du på presentationer av medarbetare.