--------------------------------------------------------------

Fortsatt webbaserad undervisning hela våren

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) kommer undervisningen vara fortsatt webbaserad under hela vårterminen 2021. Beslutet har fattas av institutionsledningen i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
På grund av rådande pandemi går det för närvarande inte att besöka oss, men du når medarbetarna på BUV via mejl och via telefon.

--------------------------------------------------------------

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten som tillhör det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning. Vi har utbildning, kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, förskoledidaktik och fritidshemspedagogik.

Våra två forskningsämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Vi är ungefär 130 medarbetare på institutionen - läs mer under presentationer av medarbetare.

Det är drygt 2.500 studenter på GN/AN som är registrerade på program och kurser och det går ca 1.400 helårsstudenter (dvs. studenter som läser 60 hp på BUV) på institutionen.
På forskarnivå finns det ca 30 doktorander.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är den femte största institutionen på Stockholms universitet, i antalet helårstudenter räknat.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens avdelningar

Institutionen är uppdelad i två ämnesavdelningar, en teknisk-administrativ avdelning och ett centra.
Avdelningarna är uppdelade efter forskningsämnen.

  • Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)
  • Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
  • Centrum för barnkulturforskning (CBK)
  • Teknisk-administrativ avdelning (TA)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens utbildningar

Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De flesta av våra kurser genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv.

Inom lärarutbildningen utbildar vi till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tre olika inriktningar; bild&form, idrott&hälsa och musik. Vi ger dessutom kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vi har ett flertal fristående kurser och ger också ett magisterprogram i barnkultur samt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap och masterprogram i förskoledidaktik. På forskarnivå ger vi utbildning inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. För mer information läs mer om alla våra utbildningar.