Kris- och katastrofplan finns tillgänglig via BUV:s interna dokument på Mondo.

På medarbetarwebben kan du ta del av hur säkerhetssystemen vid Stockholms universitet fungerar.
Medarbetarwebben: Säkerhet och krishantering

Läs mer

Kris och stöd för studenter vid Stockholms universitet
Regelboken: Säkerhetspolicy
Förordning om statliga myndigheters riskhantering, SFS 1995:1300: http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19951300.htm