Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) arbetar kontinuerligt med att främja lika rättigheter och möjligheter för presumtiva studenter, studenter och medarbetare.

Vid BUV arbetar det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) kontinuerligt för att studenter och medarbetare inte ska uppleva hinder när de vistas i institutionens lokaler, deltar i verksamheten och tar del av information om verksamheten. Det innebär bland annat att hänsyn ska tas vid schemaläggning av möten, seminarium och föreläsningar så att lokalerna är tillgängliga för alla studenter och medarbetare.

Läs mer i institutionens plan för  Åtgärdsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter BUV 2021 (72 Kb) Planen tas fram årligen av det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor.

Handläggningsordning vid fall av diskriminering

Handläggningsordning för diskriminering vid BUV beskriver hur institutionen hanterar fall då en student eller anställd anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. I planen beskrivs hur ärendegången är samt hur ärendet dokumenteras.

Handläggningsordning Diskriminering vid BUV 140314 rev3.pdf (109 Kb)

Institutionen har gjort flera aktiva åtgärder som syftar till att förebygga diskriminering och trakasserier mot studenter och presumtiva studenter samt främja lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer under Arbetsmiljöarbete vid institutionen

Läs mer

Jämlikhet och lika behandling på Stockholms universitet

Stockholms universitets regelbok: Likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering, bland annat Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan, plan för lika rättigheter och möjligheter, policy mot sexuella trakasserier, policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen och policy för lika rättigheter och möjligheter.

Kontakt

För frågor om institutionens arbetet med jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, kontakta:

David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se, tfn: 08-1207 6250.

Vid diskriminering i samband med studierna kontakta någon av följande:

Jämlikhetssamordnare vid Studentavdelningen, e-post: jamlikhet@su.se, tfn: 08-16 25 59

Kontaktperson för likabehandlingsfrågor vid BUV: David Lundberg,
e-post: david.lundberg@buv.su.se, tfn: 08-1207 6250

Prefekt vid BUV: Mats Börjesson, mats.borjesson@buv.su.se, tfn: 08-1207 6218

Om du vill ha stöd i dessa frågor kontakta:

Stockholms universitets studentkår, www.sus.su.se
Studenthälsan, www.studenthalsanistockholm.se

Kontaktperson för studenter med föräldraansvar:

Pia Engberg, studievägledare, pia.engberg@buv.su.se, tfn: 08- 1207 6203