Handläggningsordning_Diskriminering_BUV_140314_rev2.pdf (132 Kb) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) arbetar kontinuerligt med att främja lika rättigheter och möjligheter för presumtiva studenter, studenter och medarbetare.

Handläggningsordning för diskriminering vid BUV beskriver hur institutionen hanterar fall då en student eller anställd anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. I planen beskrivs ärendegången är samt hur ärendet dokumenteras.

Vid BUV arbetar den fysiska arbetsmiljögruppen kontinuerligt för att studenter och medarbetare inte ska uppleva hinder när de vistas i institutionens lokaler, deltar i verksamheten och tar del av information om verksamheten. Hänsyn tas vid schemaläggning av möten, seminarium och föreläsningar så att lokalerna är tillgängliga för alla studenter och medarbetare.

Under 2015 genomförde institutionen flera aktiva åtgärder som syftar till att förebygga diskriminering och trakasserier mot studenter och presumtiva studenter samt främja lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer i institutionens plan för Åtgärder för studenters lika rättigheter och möjligheter BUV 2017 (13 Kb) . Planen tas fram årligen av den psykosociala arbetsmiljögruppen (se mer under Arbetsmiljöarbete vid institutionen)

Mer information

Studenters lika rättigheter och möjligheter på Stockholms universitet: www.su.se/jamlikhet

Regelboken: Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, bland annat Stockholms universitets jämställdhetsplan, jämställdhetspolicy, policy mot sexuella trakasserier, policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen och likabehandlingsplan.

Regelboken: Handlingsplaner

Kontakt

För frågor om institutionens arbetet med jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, kontakta:

David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se, tfn: 08-1207 6250.

Vid diskriminering i samband med studierna kontakta någon av följande:

Kontaktperson för likabehandlingsfrågor: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se, tfn: 08-1207 6250

Prefekt: Mats Börjesson, mats.borjesson@buv.su.se, tfn: 08-1207 6218

Studentavdelningen, Jämlikhetssamordnaren, e-post: jamlikhet@su.se, tfn: 08-16 25 59

Om du vill ha stöd i dessa frågor kontakta:

Stockholms universitets studentkår, www.sus.su.se
Studenthälsan, www.studenthalsanistockholm.se

Kontaktperson för studenter med föräldraansvar:

Pia Engberg, studievägledare, pia.engberg@buv.su.se, tfn: 08- 1207 6203