Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Nyanlända elever - hur kan lärarna räcka till?

Sverige har tagit emot många nyanlända barn och ungdomar – cirka 70 000 under 2015 – som har börjat eller ska börja i skolan. Samtidigt står vi inför en stor lärarbrist. Hur kan lärare ges goda förutsättningar att undervisa nyanlända utifrån deras behov?
Medverkande: Nihad Bunar (BUV), Lena Hallengren, Camilla Waltersson Grönvall, Helén Ängmo, Ebba Östlin, Åsa Fahlén, Anna Maria Höglund.
Arrangörer: Lärarnas Riksförbund, Natur & Kultur, UR (Sveriges Utbildningsradio).

Länk till webbsändning

Malmöerfarenheten – det här kan skolsverige lära av Malmös mottagande av nyanlända

Under hösten 2015 sökte sig ett rekordstort antal flyktingar till Malmö och staden står inför en historiskt stor befolkningsutveckling. Men hur bibehåller man en skola för alla med hög kvalitet? I Malmös förskolor och skolor pågår ett stort arbete som hela skolsverige kan lära sig av.
Medverkande: Anna Ekström Skolverket, Nihad Bunar professor BUV/Stockholms universitet och malmökommissionär, Anders Rubin skolkommunalråd Malmö stad, Andreas Norbrant, förskoledirektör Malmö stad.
Arrangör: Skolförvaltningarna, Malmö stad.

Länk till webbsändning

Den nyanlända i skolan eller en skola för nyanlända?

Antalet elever i det svenska skolsystemet som nyligen kommit till Sverige har ökat markant, inte minst under det senaste året. Hur kan och bör skolans värld på bästa sätt agera för att realisera de möjligheter situationen ger och hantera de utmaningar som finns?
Medverkande: Nihad Bunar från Stockholms universitet och Kristina Asker, Thomas Söderberg och Mathias Blob från Uppsala universitet.
Arrangör: Uppsala universitet.

Länk till webbsändning.

Träffpunkt – samtal om lärare, skola och framtid

Utifrån gästernas egna erfarenheter samtalas det om frågor som är av vikt för svensk skola i synnerhet och det svenska samhället i allmänhet. Vilken betydelse har lärare och skolan haft för gästerna personligen? På vilket sätt har dessa upplevelser påverkat dem i val de gjort senare i livet?
Medverkande: Navid Modiri, Nihad Bunar, Vivianne George, Mathias Åström.
Arrangör: Lärarförbundet.

Länk till webbsändning.

Läs mer

Stockholms universitets medverkan vid Almedalsveckan

Professor Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Almedalsveckans officiella hemsida