Kommuner hanterar arbetet med att förhindra sexuella övergrepp inom förskolan på olika sätt, och förskolepersonal vittnar om att det finns en oro bland vårdnadshavare som undrar vilket skydd som finns. Så hur skyddar vi bäst barnen mot sexuella övergrepp? Hör Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet, och utbildad förskolelärare i en intervju från P1-morgon.

https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly/polopoly_fs/1.343983.1503992951!/image/image.jpg

Christian Eidevald  Foto: Niklas Björling