Universitetsämbetet (UKÄ) beslutade att ge samlade omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik till tolv olika högskolor och universitet.

Om Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens forskarutbildning skriver UKÄ:

"Det finns en direkt koplling mellan den tvärvetenskapliga forskningen i barn- och ungdomsvetenskap och olika grupper av intressenter. Forskarutbildningens relation till beprövad erfarenhet inom olika samhällsinsitutioner framgår därmed tydligt". Ur UKÄs beslut.

Läs hela UKÄs beslutsutvärderingen:

Beslut yttrande UU forskarnivå pedagogik UKÄ (7368 Kb) .