Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2017-2018, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).

Anmälan och uppsats ska vara insända senast 28 juni 2018.

Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se

For information in English, please visit: http://www.innovationsuppsats.se/english.asp