Förskollärare är ett av de yrken där det råder störst brist på arbetskraft (minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2017.

Förskollärare och grundlärare i fritidshem är två av de yrken som det råder stor brist på arbetskraft även på fem och tio års sikt.

Arbetsförmedlingen: Här finns jobben.