Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning.

Stina Ekblad
Stina Ekblad

Stina Ekblad, sedan 1987 verksam vid Dramaten, har på ett unikt sätt arbetat med språklig gestaltning såväl i den klassiska dramatiken som med mångtydiga och komplexa samtida texter. Stina Ekblads starka intresse för, och kunskap om, det lyriska uttrycket har också resulterat i ett omfattande arbete med att levandegöra och förmedla poesi. Under åren 2002–2006 hade Stina Ekblad en professur med inriktning på textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har gjort viktiga insatser för Stockholms universitet, främst vid Institutionen för kultur och estetik.

Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Centrum för barnkulturforskning/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.

Läs mer om övriga hedersdoktorer för 2018.